Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
contact - lid worden
bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw

 

> >overzicht


Micro- Macrokosmos

Congres op 30 sep. over BD-Landbouw in Artis met bezoek aan planetarium en Micropia lees verder >>
Excursies Vertreterkreis


Begin nov. met een internationale groep bedrijven bezoeken in Flevoland en N-Holland lees verder >>

Herdruk gereed!
De herdruk van 'het preparatenboekje' is gereed: complete uitleg voor het zelf maken van de biologisch-dynamische preparaten. lees verder >>


Weet je deel van een groter geheel
De leden van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding ondersteunen de ontwikkeling van de landbouw door het ondersteuen van de ontwikkeling van de mensen die in de biologisch-dynamische landbouw, handel of verwerking actief zijn.
Word nu lid van de BD-Vereniging! Dan ondersteunt u deze ontwikkeling ook.
In het ledentijdschrift Dynamisch-Perspectief leest u aankondigingen en verslagen van activiteiten, bedrijfsportretten van BD-bedrijven, discussies en achtergrondartikelen.

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Luc Ambagts via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 06-48017828


2015 jaar van de bodem
Om het belang van een gezonde bodem onder de aandacht te brengen van een breed publiek werkt de BD-Vereniging samen met Down2Earth in de actie Help Humus. Kijk op www.helphumus.nu en teken de petitie.

De publicatie Bodemvruchtbaarheid als vrucht van de landbouw brengt in beeld te hoe biologisch-dynamisch werkende boeren met de bodem omgaan en welke positieve effecten dat op de bodemvruchtbaarheid heeft. (Een uitgave van de BD-Vereniging.)


Biologisch-Dynamische Landbouw
Biologisch-Dynamische landbouw (BD-landbouw) is duurzame landbouw waarin de mens met respect samenwerkt met de natuur en de bodem cultiveert in een respectvolle omgang met de gewassen en het vee.

BD-landbouw is landbouw waarin boeren en tuinders hun intuïtieve vakkundigheid verder ontwikkelen. Waarin zorg voor voedselkwaliteit, onze leefomgeving en dierenwelzijn hand in hand gaan.

Demeter-logo Biologisch-Dynamische landbouw geeft karaktervolle en vitale producten die mens en aarde gezond houden. Deze pure en smaakvolle levensmiddelen zijn direct te betrekken bij BD-bedrijven of in winkels. De producten zijn herkenbaar aan het Demeter keurmerk.


Biologisch-Dynamische Landbouw voor boeren, tuinders, winkeliers, voedingsdeskundigen, koks, e.a.
BD-landbouw en voeding betekent samen met je bedrijf, in en aan je werk, ook jezelf ontwikkelen. BD-landbouw en voeding betekent het cultiveren van intuïtieve, beeldende en begripsvormende vaardigheden. Met het gaan van deze ontwikkelingsweg komt de eigen identiteit van het bedrijf steeds krachtiger tot uitdrukking.

De BD-Vereniging ondersteunt dit leerproces met scholing en bedrijfsbegeleiding. Vragen of knelpunten worden besproken met een coach of met collega's in intervisie-groepen. Praktische onderwerpen worden vanuit een BD-visie verdiept in themagroepen. Elke winter wordt een werkconferentie georganiseerd. Eigen initiatieven op het gebied van onderzoek en ervaringsuitwisseling worden zoveel mogelijk ondersteund. Daarnaast stimuleert de BD-Vereniging onderzoek door wetenschappelijke instituten in binnen- en buitenland.

De impuls voor de Biologisch-Dynamische landbouw en het gaan van een antroposofische ontwikkelingsweg is in 1924 door Rudolf Steiner gegeven in een serie lezingen, uitgegeven onder de titel: 'Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag'.

Als boer, tuinder, winkelier, voedingsdeskundige, kok, en vanuit iedere andere beroepsmatige affiniteit met de biologisch-dynamische landbouw kun je beroepslid worden van de BD-Vereniging. Uprofiteert dan van alle activiteiten en aanbiedingen én werkt daar zelf aan mee.

aanmelden beroepslidmaatschap BD-Vereniging


Biologisch-Dynamische Landbouw voor tafelgenoten
Ook het maken van de juiste voedingskeuze is een individueel ontwikkelingsproces. Gezond eten is in grote lijnen voor iedereen hetzelfde, maar juist de verdieping is heel persoonlijk. De BD-Vereniging biedt mogelijkheden tot het uitwisselen van kennis en ervaring door middel van rondleidingen, lezingen, workshops en maaltijden op een BD-bedrijf. Zo komen vakmensen en mensen die landbouw en voeding een warm hart toedragen dichter bij elkaar.

aanmelden basislidmaatschap BD-Vereniging


Biologisch-Dynamische Landbouw voor U!!
Doe mee en steun de BD-Vereniging!
U kunt kiezen voor het basislidmaatschap, of voor het beroepslidmaatschap. Ieder nieuw lid ontvangt een welkomstgeschenk. Meer over de activiteiten van de BD-Vereniging, bedrijfsportretten, actuele onderwerpen, discussie en achtergrondartikelen leest u in Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de BD-Vereniging.

Nog geen lid? Word nu lid van de BD-Vereniging


De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding werkt samen met o.a. de volgende instellingen:
Stichting Demeter
Stichting Warmonderhof
Stichting Grondbeheer
www.helphumus.nu
Antroposofische Vereniging Nederland
Vereniging van Natuurvoedingskundigen VNVK
Landwijzer (Vlaanderen)


De vraag 'wat is Biologisch-Dynamisch' heeft meer dan een antwoord.
De antwoorden van 20 mensen die voor de biologisch-dynamische landbouw werken hebben we verzameld in het overzicht: Biologisch-Dynamische Landbouw in Nederland en België


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Wordt nu lid van de BD-Vereniging!

Bedrijfsindividualiteit in Beweging Je ontvangt de uitgave "Bedrijfs-individualiteit in Beweging" gratis als je je nú aanmeldt als lid van de BD-Vereniging!

Twintig impressies van biologisch-dynamische bedrijven, gepresenteerd tegen de achtergrond van het onderzoek naar bedrijfsindividualiteit. "Een veelzijdige kennismaking met BD-landbouw in Nederland"

Ik wil nu lid worden >>


Activiteiten

26 sept 2015
Excursie bedrijfsindividualiteit
Bij Het Open Veld in Leuven lees verder>>

vanaf 26 sep 2015
Jaarcursus de Mens en zijn Natuur
Zie keerpuntproducties.nl

27 sep 2015
Boerenbeleving bij De Kromme Lepel Een dag op het erf bij de bio-dynamische boer Lepelstraat lees verder>>

30 sept 2015
Microkosmos Macrokosmos
Congres over BD-Landbouw in Artis met bezoek aan planetarium en Micropia lees verder>>
Persbericht Demeter Monitor

9, 10, 11 okt 2015
Steinbeisser Gastronomie
Amsterdam lees verder>>

vanaf 10 okt 2015
Naar een Nieuwe Economie
zes maandelijkse bijeenkomsten op zaterdag
Gent lees verder>>

12 okt 2015
Wat is water - vast, vloeibaar, gas of ...? najaarsseminar van Stichting Water
Amsterdam lees verder>>

2-5 nov
Excursiedagen Vertreterkreis
Bedrijfsbezoeken samen met de internationale Vertreterkreis.
Almere lees verder>>

Vanaf 10 nov 2015 Cursus 'Klankharmonie'
Een cursus over het boek 'De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord', o.l.v. Michiel Rietveld. Zie:kraaybeekerhof.nl
Leeuwarden

12 nov 2015
Sponsorloop Warmonderhof
Jonge boeren rennen voor vierkante meters biologische landbouwgrond
Dronten lees verder>>

13 - 15 nov
Öko-Junglandwirte-Tagung
Al voor de tiende keer! Fulda, oeko-junglandwirte-tagung.de

19 nov 2015 (start)
Landbouwcursus
Studie van de landbouwcursus o.l.v. Michiel Rietveld
Driebergen, kraaybeekerhof.nl

20 nov 2015
Lichtwortel, de voeding van de toekomst
Avondvoordracht door Ralf Rössner over de spirituele achtergronden van de lichtwortel. (Duits, met vertaling) Zie: indruk.eu
Bergen

21 nov 2015
Water, bron van leven
Voordrachten van Ralf Rössner over de werking van water in religie, kunst en het sociale. (Duits, met vertaling) Zie: indruk.eu
Bergen

28 nov 2015 (start)
Orientatie BD Landbouw
Driebergen, kraaybeekerhof.nl

1 dec 2015 (start)
Klankharmonie
Studie van het boek De Klankharmonie van het scheppende wereldwoord o.l.v. Michiel Rietveld
Leeuwarden, kraaybeekerhof.nl


bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw
contact - lid worden